Sisäilma

Ilmanvaihdon merkitys on suuri epäpuhtauksia arvioidessa. Tästä syystä ilmanvaihtoventtiilien säätöjä ei saa mennä itse muuttamaan. Mikäli ilmanvaihtoa lisätään oma toimisesti poistoilmaventtiiliä säätämällä, saattaa tilanne pahentua korvausilman tullessa huoneistoon esimerkiksi rakenteiden kautta. Ilmanvaihtoa ei tule sammuttaa huoneistosta täysin missään tilanteessa, ei esimerkiksi lomamatkojen ajaksi. Korvausilman saantiin on syytä kiinnittää huomiota. Hallittu puhtaan ilman saanti huoneistoon on erityisen merkittävä tekijä ilmanvaihdon toimivuudessa ja asumismukavuudessa. Korvausilman tullessa ilmanvaihtoventtiilin kautta tai jonkun muun järjestelmän toimesta onkin syytä kiinnittää huomiota puhdistamiseen ja suodattimien kuntoon. Ne tulee tarkastaa/puhdistaa/uusia säännöllisesti ja aina tarvittaessa.

Ilmanvaihtokanavienhuoltaminen ja puhdistaminen kiinteistössä on tärkeää. Suuri osa sisäilman epäpuhtauksista tulee tuloilman mukana ilmastointijärjestelmän kautta. Ilmanvaihtokanavien puhdistus ajankohdat perustuvat paloturvallisuusmääräyksiin ja viranomaismääräyksiin. Asuinkerrostaloissa ilmanvaihtolaitteiden puhdistamista suositellaan tehtäväksi 10 vuoden välein, ellei erityisestä syystä ole tarvetta puhdistaa useammin.

Terveellinen sisäilma on asumisviihtyvyyden ja terveydellisten haittojen kannalta erityisen tärkeää. Esimerkiksi lämpötila ja kosteus vaikuttavat sisäilman laatuun. Terveellinen sisäilma ehkäisee luonnollisesti sairauksia ja allergioita. Ongelmat sisäilman laadun suhteen tulisikin korjata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vedon tunne varsinkin talvipakkasilla on yleisimpiä ongelmia. Se voi johtua parvekkeiden ja ikkunoiden heikkokuntoisista tai puutteellisista tiivisteistä. Epämiellyttävän tunteen lisäksi tiivisteiden huono kunto tai puuttellisuus aiheuttaa turhaa energiankulutusta. Mikäli epäilet tiivisteiden heikkoa kuntoa tai ikkunasi huurtuvat, ota yhteys huoltoliikkeeseen tai isännöitsijään. Huomioithan myös, että hyvin yleisesti taloissa on koneellinen poistoilmanvaihto ja korvausilman on tarkoitus tulla ikkunoiden/tuuletusluukkujen kautta eli niiden yläreunassa täytyy silloin olla pieni osa ilman tiivistettä, jotta korvausilmaa saadaan riittävästi. Uusissa ikkunoissa on usein erilliset korvausilmaventtiilit korvausilman saantia varten.

Ekoisännät Ky Rullakatu 18 C Puh. (03) 751 3184 » toimisto(a)ekoisannat.fi
Y-tunnus: 0577419-5 15900 LAHTI Fax (03) 751 3306 » www.ekoisannat.fi